Newbies

Seite:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Artikel-Nr.: 20 18 129-37

Glasbong mit HoneyComb Diffusor grün

VE 1Stk
H 400mm Ø 50/32mm
NS 19
Artikel-Nr.: 20 18 129-29

Glasbong mit HoneyComb Diffusor blau

VE 1Stk
H 400mm Ø 50/32mm
NS 19
Artikel-Nr.: 26 18 77-35

'Blaze' 'Moonball' Bong mit Kugelperkolator schwarz

VE 1Stk
H 260mm Ø 100/26mm
NS 19 WS 5mm
Artikel-Nr.: 26 18 77-25

'Blaze' 'Moonball' Bong mit Kugelperkolator weiß

VE 1Stk
H 260mm Ø 100/26mm
NS 19 WS 5mm
Artikel-Nr.: 26 18 70-3

'BL' Icebong 9mm mit Vorkühler

VE 1Stk
H 445mm Ø 130/51mm
NS 19bistabil/14 WS 9mm
Artikel-Nr.: 26 18 70-2

'BL' Icebong 9mm mit Vorkühler

VE 1Stk
H 380mm Ø 130/51mm
NS 19bistabil/14 WS 9mm
Artikel-Nr.: 26 18 70-1

'BL' Icebong 9mm mit Vorkühler

VE 1Stk
H 300mm Ø 130/51mm
NS 19bistabil/14 WS 9mm
Artikel-Nr.: 20 18 117-33

'Black Leaf' 'Trompete' Recycle Pfeife lila

VE 1Stk
H 200mm
NS 14 WS 3,2mm
Artikel-Nr.: #25 18 41

'Blaze' Kolbenbong Ice mit Lochperko

VE 1Stk
H 200mm Ø 90/32mm
NS 14
Artikel-Nr.: #25 18 40

'Blaze' Henkelbong Ice mit Trommelperkolator

VE 1Stk
H 210mm Ø 100/28mm
NS 14
Artikel-Nr.: 20 18 117-31

'Black Leaf' 'Trompete' Recycle Pfeife meergrün

VE 1Stk
H 200mm
NS 14 WS 3,2mm
Artikel-Nr.: 20 18 116-38

'Black Leaf' Blubber mit Kugelperkolator hellgrün

VE 1Stk
H 300mm Ø 60/20mm
NS 19 WS 3,2mm

Seite:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4