Brushes + Tools

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
SKU: 60 36 00

'Black Leaf T2' Titanium Dabber

PU 1pc
L 102mm
SKU: 50 10 09

Plastic Scraper for Grinders

PU 100x1pcs
Spare Part
SKU: 41 23 03

Brush Natural Bristle

PU 10x1pc
L 230mm Ø 7mm
Before
ZB 01
SKU: 41 23 15

Brush with Nylon Bristle

PU 10x1pc
L 500mm Ø 90mm
Before
ZB 10
SKU: 41 23 11

Brush with Pig Bristle

PU 10x1pc
L 330mm Ø 5-35mm
Before
ZB 9
SKU: 41 23 07

Brush with Pig Bristle

PU 10x1pc
L 290mm Ø 25-35mm
Before
ZB 4
SKU: 41 23 08

Brush with Pig Bristle

PU 10x1pc
L 285mm Ø 10-40mm
Before
ZB 5
SKU: 41 23 10

Brush with Pig Bristle

PU 10x1pc
L 500mm Ø 40mm
Before
ZB 8
SKU: 41 05 00-5

Steel Brush 'Blaze'

PU 6x1pc
L 108mm
Before
41 02 01-E
SKU: 41 05 00-4

Steel Brush 'Education Agency'

PU 6x1pc
L 108mm
Before
41 02 01-D
SKU: 41 23 14

Brush with Nylon Bristle

PU 10x1pc
L 1000mm Ø 65mm
Before
ZB 7

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5