Stash Cans + Co

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
SKU: 55 01 34-37

Stash Can Crisps 'Sour Cream & Onion' green

PU 1pc
H 250mm
Ø 75mm
SKU: 55 01 34-40

Stash Can Crisps 'Cheddar Cheese' orange

PU 1pc
H 250mm
Ø 75mm
SKU: 55 01 34-28

Stash Can Crisps 'The Original' red

PU 1pc
H 250mm
Ø 75mm
SKU: 55 10 28-2

Stash Can Sun Milk 'Sun Protect' Atomizer

PU 1pc
H 180mm
Ø 50mm
SKU: 55 10 28-1

Stash Can Sun Milk 'Sun Protect'

PU 1pc
H 155mm
Ø 50mm
SKU: 55 10 27

Stash Can Screwdriver

PU 1pc
L 170mm
Stash 65x15x15mm
SKU: 36 10 04

Stash Box with Silicone Inset Powder Box 6ml

PU 1pc
Ø 57mm H 20mm
Various Colours
SKU: #36 02 03

'BL' 'Stash Stick' Container L

PU 1pc
L 95mm
Ø 30mm
SKU: #36 02 01

'BL' 'Stash Stick' Container S

PU 1pc
L 95mm
Ø 20mm
SKU: 55 01 48

Stash Can Tin big 800g, Linsen Eintopf

PU 1pc
H 120mm
Ø 100mm
SKU: 55 01 47

Stash Can Tin Big 800g, Hühner Nudel Topf

PU 1pc
H 120mm
Ø 100mm
SKU: 55 01 46

Stash Can Tin Big 800g, Erbsen Eintopf

PU 1pc
H 120mm
Ø 100mm

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4