Bongs

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
SKU: 20 18 109-35

Glass Bong with Circle matt black

PU 1pc
H 210mm Ø 70/22mm
WT 14
SKU: 20 18 108-28

Glass Blubber with Stripes red/yellow

PU 1pc
H 185mm Ø 58/22mm
SKU: 20 18 107-29

Glass Blubber with Stripes and Knops blue/yellow

PU 1pc
H 190mm Ø 63/22mm
SKU: 20 18 102-61

Mini Bongs with Glass Flower in Colour Mix

PU 4x1pc
H 160mm Ø 47/15mm
WT 14
SKU: 20 18 101-61

Mini Bongs with Glass Flower in Colour Mix

PU 4x1pc
H 155mm Ø 49/15mm
WT 14
SKU: 26 18 63

'30 Jahre Near Dark' Anniversary Bong

PU 1pc
H 440mm Ø 51mm
SG 19/14 WT 7mm
SKU: 99 18 56-5

'Breit' Mini Bong Set with Grinder + Shotgun Pipe

PU 1pc
H 175mm Ø 58/28mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 56-4

'Breit' Mini Bong Set with Grinder and Pure Pipe

PU 1pc
H 180mm Ø 60/28mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 56-3

'Breit' Mini Bong Set with Grinder and Pure Pipe

PU 1pc
H 145mm Ø 65/11mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 56-2

'Breit' Mini Bong Set with Grinder + Shotgun Pipe

PU 1pc
H 145mm Ø 52/18mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 56-1

'Breit' Mini Bong Set with Grinder and Pure Pipe

PU 1pc
H 175mm Ø 64/24mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 79-35

'Ehle' 'Carbon' Glass Bong w. Carbon Coating black

PU 1pc
H 360mm Ø 53mm
SG 2x19 WT 3,2mm

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5